Mountains,During,Sunset.,Beautiful,Natural,Landscape,In,The,Summer,Time
Kaarud er en del av det grønne skiftet

Norge har som mål at vi skal bli et lavutslippsland innen 2050. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret, og det innebærer at vi som bedrift må etterstrebe å levere produkter og tjenester med færrest mulige negative konsekvenser for miljøet.

Kaarud er sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Når man blir sertifisert får man utstedt et sertifikat, som kan benyttes som dokumentasjon på miljøinnsats f.eks. når man deltar i ulike anbudskonkurranser.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad også om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter, tjenester og leverandører. Vi oppfordrer derfor alle våre samarbeidspartnere til å bli Miljøfyrtårn.

Hvert år leverer vi en klima- og miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Les vår siste rapport ved å trykke her

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).  Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For å bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se www.miljofyrtarn.no eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no .