Om oss

Kaarud AS er en mesterbedrift som ble etablert av Harald Kaarud så tidlig som i 1935. Bedriften drives i dag av Kobber- og blikkenslagermester Terje Røgeberg-Eriksen, som overtok stafettpinnen etter Svein Kaarud i 2014. Bedriften har i dag 14 ansatte med høy yrkesstolthet og hjerte for faget. Vi mener det skal lønne seg å velge kvalitet, og vi etterstreber alltid å finne løsninger som både gagner din lommebok og som reduserer miljøbelastningen. Vi har faste samarbeidspartnere innen ulike fagfelt, slik at vi kan levere en totalløsning med ulike håndverkstjenester. Dette gjør at du som kunde slipper å forholde deg til ulike aktører, og det gjør koordinering av arbeidene lettere.

Vi utfører takomlegging av de fleste typer tak, fasadearbeider og annet beslagarbeid. I tillegg utfører vi mindre serviceoppdrag, hovedsakelig i Oslo og omegn.

Terje tok over stafettpinnen i 2014, og har siden jobbet aktivt med å få opptil flere sertifiseringer og godkjenninger. På den måten kan våre kunder føle seg trygge på at de har å gjøre med en seriøs aktør, som innehar nødvendig kompetanse og som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

 

 

Mesterbedrift

Mesterutdanningen er en formell videreutdanning innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Mesterbrevet dokumenterer fagkunnskap og kvalifikasjoner, og gir deg som kunde trygghet.

 

 

Godkjent for ansvarsrett

Sentral godkjenning beskriver bedriftens seriøsitet og faglige kompetanse. For å godkjennes må bedriften har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker, oppfylle de lovpålagte kravene til drift, samt være ajour med skatter og avgifter.

 

 

Medlem i Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

VBL arbeider for å bedre rammebetingelsene for sine medlemsbedrifter, og som medlem er bedriften del av et faglig, politisk og sosialt fellesskap. Medlemsbedrifter er også medlemmer av NHO.

 

Oslo kobber- og blikkenslagerlaug

Medlemmer av OKBL er bedrifter innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget som ønsker å stå sammen for en seriøs bransje. Vi har et felles mål å levere høy kvalitet, og sørge for fortsatt utvikling i faget.

 

 

Registrert i bransjenettverket Startbank

Startbank er et felles leverandørregister innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom. Startbank identifiserer, evaluerer og overvåker leverandørene på vegne av innkjøperne, og sikrer at innkjøpere velger blant pålitelige leverandører.

 

 

Godkjent lærebedrift

I juni 2014 ble vi godkjent som lærebedrift, og har per i dag to lærlinger i bedriften. Som lærebedrift er man med på å sikre rekruttering av fagarbeidere i sitt yrke, og man tar sitt samfunnsansvar på alvor. Til gjengjeld får bedriften fersk kunnskap og friske øyne.